Velkommen til

Lisani Høns og andre dyr

Undulater

(Melopsittacus undulatus) er en lille papegøje, der stammer fra Australien. Arten er den eneste i slægten Melopsittacus. Den bliver 18 cm lang, har indtrukket næb og vejer 30-40 g som unger og 40-50 g som voksne

Undulaten yngler på alle tider af året, når blot de rette betingelser er til stede. Rigelig regn giver fremvækst af græs og andre frøplanter, der udgør artens føde. Reden bygges i et hul i et træ. De 4-7 æg udruges på 18 dage. Når undulaten ikke yngler, er den langt overvejende nomadisk.

Undulater kan som kæledyr fås i forskellige farver, og ofte ser man grønne, blå, gule og hvide. Det er imidlertid kun den grønne, der forekommer frit i naturen, da de andre farver er fremavlet til at være kæledyr. Som hovedregel kan man kende forskel på hanner og hunner ved at se på farven af vokshuden, som sidder lige over næbbet. Her vil hanner være blå, mens hunner er brune. Vokshuden udvikler først disse farver når fuglene er kønsmodne, men det er ofte stadig muligt at kønsbestemme unger ved brug af samme metode. Begge køn har lyslilla vokshud, men unge hunner har som regel store hvide ringe om næseborene.

Undulatens levetid er ca. 10-14 år

kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Undulat