Velkommen til

Lisani Høns og andre dyr

Moskusænder

(Cairina moschata) er en fugl i andefamillien. Moskusanden hører naturligt hjemme i Mellem- og Sydamarika, men forekommer også i sydlige dele af Nordamarika. Ligesom gråanden er moskusanden blevet domesticeret af mennesket. Sandsynligvis skete dette i Peru allerede før inkatiden.

Den vilde moskusand vejer i gennemsnit 3 kg (han) og 1,3 kg (hun). Fjerdragten er overvejende sort hos vilde moskusænder. Arten yngler i skove nær vådområder, hvor de har rede i huller i træerne.

Hos tamanden af moskusand er den nøgne hud over næbbet rødt og ikke sort som hos vilde ænder. Fjerdragten kan være både blå, brun og hvid, og vægten er højere.

Kød fra moskusænder eller fra hybrider af moskusænder sælges under betegnelsen Berberiand. I Frankrig skete der en stor stigning i opdrættet af moskusand fra 1975 og frem. De opdrættede fugle (hanner) vokser til en vægt af mere 4 kg på kun 12 uger, og kødet skulle være mindre fedt end hos tamænder, der nedstammer fra gråand. Selv om moskusanden er en tropisk fugl, tåler den nemt temperaturer ned til -12°C. og kan derfor også opdrættes i nordligere lande.

Kilde https://da.wikipedia.org/wiki/Moskusand